İletişim Formu Aydınlatma Metni

Beybolat Tarım Makinaları San. ve Tic. A.Ş.

Veri sorumlusu Beybolat Tarım Makinaları San. ve Tic. A.Ş. elektronik iletişim formunda beyan edilen kişisel verileri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve ilgili sair mevzuat kapsamında toplamakta, formda belirtilen işlemleri gerçekleştirmek için işlemekte, gerekli idari ve teknik tedbirleri alarak saklamakta ve işlenmesini gerektiren sebepler ortadan kalktığında silmekte, yok etmekte veya anonim hale getirmekte ve güvenlik tedbirleri alarak, hukuki amaçlar doğrultusunda aktarılması gerekiyorsa aktarmaktadır.